Do not follow this hidden link or you will be blocked from this website !
Revue protestante de culture


Opgericht in 1989 door Paul Doumergue, Foi&Vie (Geloof en Leven) heeft zich altijd ingezet om protestantse overtuigingen en maatschappelijke vraagstukken, verbondenheid aan de Schriften en eigentijdse culturele uitingen met elkaar te verbinden. Dit verklaart waarom Foi&Vie een van de eersten was om het gedachtengoed van Barth in Frankrijk te introduceren. Tevens verbreidde zij tegelijkertijd het gedachtegoed van het sociaal christendom. Paradoxalerwijs bracht dit destijds venijnige theologische confrontaties teweeg. Vandaag is hier echter geen sprake meer van en kunnen we binnen intellectueel protestantse kringen van een tot rust gekomen polemiek spreken.

 

Foi&Vie is er zonder twijfel in geslaagd om bruggen te bouwen tussen uitersten. Bepaalde figuren zijn echter onontkoombaar : Kierkegaard, Karl Barth, Pierre Maury, Jean Bosc, Jacques Ellul, Gabriel Vahanian ..., ieder op zijn manier erkent dat hij veel verschuldigd is aan zijn voorgangers.

 

Zowel elektronisch als op papier, blijft Foi&Vie trouw aan deze editoriale lijn. Zij laat zich leiden door de Genade van het Evangelie, klankgevend aan de meest spraakmakende protestantse culturele bewegingen en scherp reagerend op wat er in de maatschappij speelt in deze huidige eeuw.