Do not follow this hidden link or you will be blocked from this website !
Revue protestante de culture


Foi&Vie, grundlagt i 1898 af Paul Doumergue, har altid søgt at knytte protestantisk overbevisning sammen med samfundsspørgsmål, bundethed til Skriften sammen med ønsket om at finde de mest nutidige kulturelle udtryksformer. Det forklarer også, at tidsskriftet var blandt de første til at formidle barthianismens indførelse i Frankrig, samtidig med at det i vidt omfang var med til at udbrede tankerne fra bevægelsen omkring kristen socialisme. Det var et paradoks i en tid med mange skarpe teologiske opgør, men ikke i dag hvor den protestantiske intellektuelle skueplads er blevet mere fredelig. Foi&Vie har uden tvivl på sin egen måde bidraget til at bygge bro. Visse slægtskaber forbliver dog umiskendelige : Kierkegaard, Karl Barth, Pierre Maury, Jean Bosc, Jacques Ellul, Gabriel Vahanian ... hver især bevidst om sin åndelige og intellektuelle gæld til de foregående. Både i sin elektroniske udgave og i papirudgaven forbliver Foi&Vie tro mod denne redaktionslinie, som holder fast ved på én gang at ville nære sig ved Evangeliet om nåden, som et ekko af de mest levende bevægelser inden for protestantisk kultur, og behandle dette århundredes mest påtrængende samfundsmæssige udfordringer.