Revue protestante de culture


Nakladatelství Foi&Vie (Víra a život) (založil je r.1898 Pavel Doumergue) mělo vždy snahu vyjádřit protestantské přesvědčení a společenské otázky, a to ve vazbě na Písmo a v péči o nejsoučasnější projevy kultury. To vysvětluje skutečnost, že jako jedno z prvních uvádělo do Francie barthiánství a rozšiřovalo úvahy týkající se sociálního křesťanství. Paradoxně v době nejprudších teologických zápasů (nejde už o dnešek, kdy, se intelektuální scéna protestantů dostatečně uklidnila) přispělo nakladatelství v mezích svých možností k budování mostů. Jisté souvislosti jsou v tromto ohledu nepopiratelné : Soren Kierkegaard, Karl Barth, Pierre Maury, Jean Bosc, Jacques Ellul, Gabriel Vahanian ..., z nichž každý uznal svůj intelektuální a duchovní dluh vůči svým předchůdcům. V elektronické stejně jako v tištěné podobě zůstane nakladatelství Foi&Vie věrno  této vydavatelské linii, která spočívá v napojení na Evangelium milosti, chce podávat zprávy o nejživějších hnutích protestantské kultury i podílet se na nejvýraznějších sociálních otázkách současného století.